Červenec 2012

13.RPC: Saruki-chibi 2

16. července 2012 v 16:42 | Saruki
Tady máte mého 2. chibika. Jsem s ním spokojená na 100% :-D. nevím jak se vám to bude ale líbit tak mi to prosím napište do komentářu ju.
Zatím pá pá

RPC : Saruki v létě

5. července 2012 v 12:03 | Saruki
Jelikož je to léto tak sem pro vás nakreslila Saruki v létě :-D. Snad se libí

Reminescence kapitola 3. (2/2)

5. července 2012 v 10:00 | Saruki
11.RPC : Saruki sexy no jutsu

2. července 2012 v 11:24 | Saruki

sluší vám to pánové :-D

1. července 2012 v 16:30 | Saruki
sluší jim to spolu :-D

Sasuri x Deidara

1. července 2012 v 16:20 | Saruki

Z mobilu

1. července 2012 v 10:19 | Saruki
Právě píšu z mobilu a je to super ;-). asi to vypadá ako status na Fb a proto kdo chce tak to nemusí číst ;-). Ještě dneska sem něco přidám ale, zatím nevím co.

Reminescence kapitola 3. (1/2)

1. července 2012 v 9:53 | Saruki

Naruto

1. července 2012 v 9:08 | Saruki
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´''¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶´´ ´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶ ´´´¶¶¶´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´ ¶¶¶ ´´´´¶¶¶´´´´´´´
´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´´´¶¶¶´´´´´´´´
´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´´´´´
´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´
´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´
´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´
znak Konohy
``````¶0````1¶1_```````````````````````````````````````
```````¶¶¶0_`_¶¶¶0011100¶¶¶¶¶¶¶001_````````````````````
````````¶¶¶¶¶00¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶0_````````````````
`````1_``¶¶00¶0000000000000000000000¶¶¶¶0_`````````````
`````_¶¶_`0¶000000000000000000000000000¶¶¶¶¶1``````````
```````¶¶¶00¶00000000000000000000000000000¶¶¶_`````````
````````_¶¶00000000000000000000¶¶00000000000¶¶`````````
`````_0011¶¶¶¶¶000000000000¶¶00¶¶0¶¶00000000¶¶_````````
```````_¶¶¶¶¶¶¶00000000000¶¶¶¶0¶¶¶¶¶00000000¶¶1````````
``````````1¶¶¶¶¶000000¶¶0¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶0000000¶¶¶````````
```````````¶¶¶0¶000¶00¶0¶¶`_____`__1¶0¶¶00¶00¶¶````````
```````````¶¶¶¶¶00¶00¶10¶0``_1111_`_¶¶0000¶0¶¶¶````````
``````````1¶¶¶¶¶00¶0¶¶_¶¶1`_¶_1_0_`1¶¶_0¶0¶¶0¶¶````````
````````1¶¶¶¶¶¶¶0¶¶0¶0_0¶``100111``_¶1_0¶0¶¶_1¶````````
```````1¶¶¶¶00¶¶¶¶¶¶¶010¶``1111111_0¶11¶¶¶¶¶_10````````
```````0¶¶¶¶__10¶¶¶¶¶100¶¶¶0111110¶¶¶1__¶¶¶¶`__````````
```````¶¶¶¶0`__0¶¶0¶¶_¶¶¶_11````_0¶¶0`_1¶¶¶¶```````````
```````¶¶¶00`__0¶¶_00`_0_``````````1_``¶0¶¶_```````````
``````1¶1``¶¶``1¶¶_11``````````````````¶`¶¶````````````
``````1_``¶0_¶1`0¶_`_``````````_``````1_`¶1````````````
``````````_`1¶00¶¶_````_````__`1`````__`_¶`````````````
````````````¶1`0¶¶_`````````_11_`````_``_``````````````
`````````¶¶¶¶000¶¶_1```````_____```_1``````````````````
`````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶0_``````_````_1111__``````````````
`````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶01_`````_11____1111_```````````
`````````¶¶0¶0¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1101_______11¶_```````````
``````_¶¶¶0000000¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶0¶0¶¶¶1````````````
`````0¶¶0000000¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1`````````````
````0¶0000000¶¶0_````_011_10¶110¶01_1¶¶¶0````_100¶001_`
```1¶0000000¶0_``__`````````_`````````0¶_``_00¶¶010¶001
```¶¶00000¶¶1``_01``_11____``1_``_`````¶¶0100¶1```_00¶1
``1¶¶00000¶_``_¶_`_101_``_`__````__````_0000001100¶¶¶0`
``¶¶¶0000¶1_`_¶``__0_``````_1````_1_````1¶¶¶0¶¶¶¶¶¶0```
`_¶¶¶¶00¶0___01_10¶_``__````1`````11___`1¶¶¶01_````````
`1¶¶¶¶¶0¶0`__01¶¶¶0````1_```11``___1_1__11¶000`````````
`1¶¶¶¶¶¶¶1_1_01__`01```_1```_1__1_11___1_``00¶1````````
``¶¶¶¶¶¶¶0`__10__000````1____1____1___1_```10¶0_```````
``0¶¶¶¶¶¶¶1___0000000```11___1__`_0111_```000¶01```````
```¶¶¶00000¶¶¶¶¶¶¶¶¶01___1___00_1¶¶¶`_``1¶¶10¶¶0```````
```1010000¶000¶¶0100_11__1011000¶¶0¶1_10¶¶¶_0¶¶00``````
10¶000000000¶0________0¶000000¶¶0000¶¶¶¶000_0¶0¶00`````
¶¶¶¶¶¶0000¶¶¶¶_`___`_0¶¶¶¶¶¶¶00000000000000_0¶00¶01````
¶¶¶¶¶0¶¶¶¶¶¶¶¶¶_``_1¶¶¶00000000000000000000_0¶000¶01```
1__```1¶¶¶¶¶¶¶¶¶00¶¶¶¶00000000000000000000¶_0¶0000¶0_``
```````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶00000000000000000000010¶00000¶¶_`
```````0¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶00000000000000000000¶10¶¶0¶¶¶¶¶0`
````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶0¶¶¶00000000000000000000010¶¶¶0011```
````````1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶0¶¶¶0000000000000000000¶100__1_`````
`````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶000000000000000000¶11``_1``````
`````````1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶0¶¶¶00000000000000000¶11___1_`````
``````````¶¶¶¶¶¶0¶0¶¶¶¶¶¶¶0000000000000000¶11__``1_````
``````````¶¶¶¶¶¶¶0¶¶¶0¶¶¶¶¶000000000000000¶1__````__```
``````````¶¶¶¶¶¶¶¶0¶¶¶¶¶¶¶¶¶0000000000000000__`````11``
`````````_¶¶¶¶¶¶¶¶¶000¶¶¶¶¶¶¶¶000000000000011_``_1¶¶¶0`
`````````_¶¶¶¶¶¶0¶¶000000¶¶¶¶¶¶¶000000000000100¶¶¶¶0_`_
`````````1¶¶¶¶¶0¶¶¶000000000¶¶¶¶¶¶000000000¶00¶¶01`````
`````````¶¶¶¶¶0¶0¶¶¶0000000000000¶0¶00000000011_``````_
````````1¶¶0¶¶¶0¶¶¶¶¶¶¶000000000000000000000¶11___11111
````````¶¶¶¶0¶¶¶¶¶00¶¶¶¶¶¶000000000000000000¶011111111_
```````_¶¶¶¶¶¶¶¶¶0000000¶0¶00000000000000000¶01_1111111
```````0¶¶¶¶¶¶¶¶¶000000000000000000000000000¶01___`````
```````¶¶¶¶¶¶0¶¶¶000000000000000000000000000¶01___1````
``````_¶¶¶¶¶¶¶¶¶00000000000000000000000000000011_111```
``````0¶¶0¶¶¶0¶¶0000000000000000000000000000¶01`1_11_``
``````¶¶¶¶¶¶0¶¶¶0000000000000000000000000000001`_0_11_`
``````¶¶¶¶¶¶¶¶¶00000000000000000000000000000¶01``_0_11`
``````¶¶¶¶0¶¶¶¶00000000000000000000000000000001```_1_11
Sasuke Uchiha
§_§§_______§__§_____§§____§________________
____________§___§§§____§___§__§§_____§_________________
____________§_____§§§_§____§_§§______§______§§_________
_____________§_______§§_____§________§__§§§§_§_________
_____________§_______________________§§§_____§_________
_____________§______________________________§__________
___§§§§§§_____§_____________________________§__________
____§______§§§_____________________________§___________
____§§_____________________________________§§§_________
_____§________________________________________§§§§_____
______§________________________________________ _§§_____
_______§_______________________________________§_______
_______§§____________________§_______________§§________
_______§_____________§§§§§§§§§_______________§_________
______§_____________§§§§§§§§§§§_______§_______§§_______
____§§____________§§§§§§§§§§§§§§________________§§_____
___§_____________§§§§§§____§§§§§§___§___§_________§§___
__§_____________§§§§§______§§§§§§____§__§§__________§__
§§_____________§§§§__§______§§§§§§§__§§__§________§§___
§_____________§§§§__§§______§§§§§§§__§§§_§§___§§§§_____
______________§§§__§_§§_____§§§§§§§§__§§§_§§__§________
_____________§§§___§§§_____§§§§§§§§§§_§§§§§§§__§_______
_____________§§____§§§____§§§§§§§§§_§§§§§§§§§___§______
§§§__________§_____§§§§_§§§§§§________§__§§§§§___§_____
___§§_______§§§____§§_§§§§§§§_____________§§§§§__§§____
____§_______§§§§___§_§§§§§__§________§____§§§§§§§§§§§§§
___§___§____§§§§§__§§§§§§__§______§§§________§__§§§§§§§
___§___§____§§§§§§§§§§§___§_____§§_________§_§§_§§§§§§§
__§____§____§§§§§§§§§§_________§§______§§§§§_§§__§§§§§§
_§_____§____§§§§§§§§§__________§______§_____§§§__§__§§§
_§____§§____§§§§§§§§§_______________________§§§__§_____
§______§____§§§§§§§§§§§§§____________________§§§_§_____
___§§§§_____§§§§§§_______§______________§§_§§§_§§______
______§__§__§§§§§§_§§§§§_____________________§§_§§_____
______§_§§__§§§§§_§§_§§_§_____________________§§_§§____
______§_§_§_§§§§§_§_§§§§§_________________§§§____§§____
______§_§_§_§§§§§_§_§§§§_____________________§____§____
______§§§_§§§§§§§_§§§§§§_______§_____§§§________§__§___
______§§§__§_§§§§__§§§§______§_____§§_________§§§_§§§__
______§_§___§_§_§___________§_____§___§§§_____§§__§§§§§
________§__§§____§______________§§__§§__§_____§§§_§§§§§
__________§____§_§§____________§§__§___§______§_§§_§§§§
_________§§_____§_§_§_________§§_§§__§§_______§__§§§_§§
_________§_______§_§__________§_§___§________§§__§§§___
_________________§§§_________§_§__§§_________§§__§§§§__
_________________§_§§_§_____§_§_§§___________§§_§§§§§__
__________________§§§§§_____§§§§_____§______§§§§§§§§§__
___________________§§§____________§§§______§§§§§§§§§§§_
____________________§§§__§________________§§§§§§§§§§§§§
_____________________§§§_§_______________§§§§§§§§§§§§§§
______________________§_§§______________§§§§§§§§§§§§§§§
________________________§§§____________§§§§§§§§§§§§§§§§
__________________________§§§§________§§§§§§§§§§§§§§§§§
_____________________________§§§§__§§§§§§§
Naruto Uzumaki

_______$$$$$$$$$$________
______$$$$$$$$$$$$$$______
_____$$$$$$$$$$$$$$$$_____
____$$$$$________$$$$$____
____$$$___111111___$$$____
____$__111111111111__$____
_____1111111111111111_____
________1111111111________
___________1111___________
___________1111___________
Znak klanu Uchiha

JSTE OTAKU?

1. července 2012 v 8:58 | Saruki

JSTE OTAKU?

A jak poznáte že jste opravdový otaku? No...na to asi nejsou správná kritéria či měření, u každého je to trochu jiné, ale vymyslela jsem takový menší test podle sebe. Schválně jestli je máte taky. Pokud ano, můžete s klidem o sobě tvrdit, že jste alespoň fanoušek. Možné odpovědi jsou tři.
a)ANO,
b)NE,
Počítejte si odpovědi ano a pod testem uvidíte výsledek. Takže uvidíme jak se bude líbit.
1. Sledujete anime série, filmy a OVA?
2. Čtete mangu, doujinshi?
3. Pletou se vám do normální řeči japonská slovíčka? (Hai, kawaii...atd.) Popřípadě anglická?
4. Rozplývali jste se někdy nad anime postavou? Říkali si věty typu škoda že je animovaný/animovaná?
5. Zamilovali jste se někdy do anime postavy či si s ní představovali fyzický styk? (Nejen sex)
6. Máte sny ve kterých jste animovaní, či ve světě podobném anime?
7. Máte doma alespoň jeden plakát, či vytištěný obrázek, či namalovaný obrázek z anime?
8. Máte doma jiné propriety s anime tématikou? (Plyšáci, klíčenky, figurky, placky, podložky pod myš...atd.)
9. Máte i do školy/práce něco s anime tématikou? (tužky, pouzdra, batoh, složky na sešity, obaly)
10. Koupily jste si někdy v obchodě DVD s anime či mangu/manhwu?
11. Kdybyste dostali nějaké peníze, koupili byste si něco s anime tématikou, na co už dlouho máte zálusk?
12. Chtěli byste jet na výlet do Japonska, nebo se tam přestěhovat?
13. Začali jste nosit netypické oblečení, na které jste dříve ani nepomysleli? (barevné věci, anime trička, cosplay či jeho část), či jinak upravovat svůj zevnějšek (vlasy, líčení)?
14. Začali jste jíst či se snažit zhotovit japonská jídla? Nebo je alespoň koupit? (ramen, miso polévka, sushi, onigiri, či jiné)?
15. Dokážete u anime strávit alespoň půl dne a zapomenout na ostatní své povinnosti?
16. Už vás televize neláká a hrané filmy vás nebaví?
17. Zajímáte se o nově vyšlé anime či mangu či hry?
18. Koupili byste si figurku své oblíbené anime postavy?
19. Pojmenováváte své domácí zvířata či jiné věci (auto, motorku) japonskými jmény?
20. Máte ve svém mp3 přehrávači /mobilu většinu hudby z anime či od japonských skupin, zpěvaček či zpěváků?
21. Znáte alespoň dva podobně smýšlející otaku? (živě či přes net) se kterými si vyměňujete zkušenosti?
22. Díváte se i na erotické žánry anime jako třeba hentai, yaoi, yuri?
23. Máte na ploše vašeho PC anime tapetu?
24. Titulujete své kamarády koncovkou san, chan?
25. Rozčílí vás když někdo anime považuje za kreslené pohádky?
Kolikrát jste odpověděli ano? Pokud to bylo více než dvacetkrát, tak myslím že jste rozhodně otaku. Pokud jich bylo méně než deset, tak anime koukáte jen okrajově nebo vás ta otaku vlna ještě nezasáhla. Pokud je to mezi deseti a dvaceti, tak asi anime máte rádi, ale svou vášeň nijak nehrotíte.

všechno nejlepší

1. července 2012 v 8:47 | Saruki
Všechno nejlepš Choji
hodně štěstí zdraví jídla a sil do příštího roku :-D

pejsek pro štěstí :-D

1. července 2012 v 8:42 | Saruki